Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду - основне академске студије

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има све елементе који су за један програм основних академиских студија прописани законом. Овај студијски програм има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања које је утврђено од стране Националног савета за високо образовање: инжењер заштите животне средине и инжењер заштите на раду.
Образовни процес овог студијског програма укључује класична предавања, одговарајуће кабинетске и лабораторијске вежбе и теренску наставу. Поред лабораторија за физику и хемију, студентима су на располагању између осталих и лабораторије за заштиту животне средине, физичку хемију, вентилацију и техничку заштиту, припрему минералних сировина, механику стена, механизацију, електротехнику, сеизмику минирања, испитивање експлозивних материја као и рачунарски центар.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories go free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Модули:

Наставни план и програм

I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Герзина Наташа
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Маринковић Бобан
  Радојичић Марија
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Васковић Нада
          [врх стране]
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Трифуновић Првослав
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Драгишић Веселин
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Станков Драган
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
          [врх стране]
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Торбица Славко
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Одлагање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан   Кнежевић Динко
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Лилић Никола
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ззс) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа загађивача радне и животне средине 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Техника бушења и минирања 2 +1 4 Изборни   Торбица Славко
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
Управљање ризицима 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години