Српски | EnglishЕксплоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина - основне академске студије

Инжењер студијског профила за Експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина биће оспособљени за: пројектовање и извођење нафтних, гасних, водоносних и геотермалних бушотина; пројектовање разраде нафтних, гасних, гасокондезатних и геотермалних лежишта; експлоатацију нафтних, гасних и геотермалних лежишта; припрему и транспорт нафте, гаса, вода и геотермалних енергената; пројектовање система за дистрибуцију и складиштење природног гаса. Дипломирани инжењери имају одличне могућности запослења код нас и у иностранству на изузетно плаћеним пословима.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Експлоатација нафтних и гасних лежишта II 2 +2 6 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Разрада нафтних и гасних лежишта II 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Технологија израде бушотина II 2 +2 6 Oбавезан   Лековић Бранко
Транспорт нафте и гаса 2 +2 4 Oбавезан   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Управљање лежиштима угљоводоничних флуида 2 +2 6 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока8 2 +1
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИНГ ЕТГ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +1 4 Изборни   Миленић Дејан
Технологија израде бушотина III 2 +1 4 Изборни  
Енергетска постројења 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Опремање нафтних и гасних бушотина 2 +1 4 Изборни  
Компоненте и системи енергетске електронике 2 +1 4 Изборни  
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни  
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Основе геоинформационих система 2 +1 4 Изборни  
Контрола израде бушотина 2 +1 4 Изборни  
Електричне методе физичко-техничких мерења 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Планирање и пројектовање система заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Стимулативне методе у производњи нафте и гаса 2 +1 4 Изборни  
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Разрада нафтних и гасних лежишта III 2 +1 4 Изборни   Лековић Бранко
Течни нафтни гас 2 +1 4 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години