Српски | EnglishАктуелности

Ерасмус+ КА 1 са Универзитетом у Прагу
[30.01.2017]

Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета Charles у Прагу , (Република Чешка), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Incoming student на Универзитету Charles у Прагу , (Република Чешка).


Центар за развој каријере-Конкурс за стручну праксу
[24.01.2017]

Списак диплома
[17.01.2017]

Списак готових диплома можете погледати у прилогу


Ерасмус+ КА 1 са Универзитетом у Грацу
[17.01.2017]

Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета у Грацу, (Аустрија), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за програм мобилности Outgoing student / Outgoing teaching staff / Outgoing non-teaching staff на Универзитету у Грацу, (Аустрија).


Ерасмус+ КА 1 са Универзитетом у Загребу
[17.01.2017]

Обавештавамо Вас да је на основу Интеринституционалног споразума потписаног у оквиру Ерасмус+ КА 1 програма између Универзитета у Београду и Универзитета у Загребу, (Хрварска), а према договору са партнерском институцијом, отворен конкурс за пријаву за Outgoing student / Outgoing teaching staff / Outgoing non-teaching staff на Универзитету у Загребу, (Хрварска).


Приступно предавање: "Примена података геофизичког мониторинга током истраживања и експлоатације угљоводоника и геотермалне енергије"
[13.01.2017]
Поводом расписаног јавног конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Геофизика, објављеног у листу "Послови" ( огласне новине Националне службе за запошљавање) број 695 од 12.10.2016. године, организује се приступно предавање за пријављеног кандидата др Дејана Вучковића, доцента на Рударско-геолошком факултету.
Приступно предавање са темом "Примена података геофизичког мониторинга током истраживања и експлоатације угљоводоника и геотермалне енергије" (предмет "Геофизички мониторинг", студијски програм мастер академских студија Геофизика), одржаће се у понедељак 23.01.2017. године у 12 часова у учионици 234 Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.

Приступно предавање: "Методе за оцену рањивости подземних вода"
[13.01.2017]
Поводом расписаног јавног конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Хидрогеологија, објављеног у листу "Послови" ( огласне новине Националне службе за запошљавање) број 698 од 02.11.2016. године, организује се приступно предавање за пријављеног кандидата др Владимира Живановића, асистента на Рударско-геолошком факултету.
Приступно предавање са темом "Методе за оцену рањивости подземних вода" (предмет "Заштита подземних вода", студијски програм Основних академских студија на смеру за Хидрогеологију), одржаће се у понедељак 23.01.2017. године у 10 часова у учионици 241 б Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду.
Упис 2015/2016
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle

Правила облачења

Kodeks

Спортска секција Савеза студената
ResyLab

Alpshop

Пројекти

BAEKTEL

HERON

Ceepus

APIS.de