Српски | EnglishГалерије фотографија

04)Теренска настава из геолошког картирања - Фрушка гора 2018

04)Теренска настава из структурне геологије - Брзеће 2018

05) Школски рудник Црвени брег Авала

06) Дани Европске баштине

07)Стручна пракса студената четврте године РИ, Механизација у рударству и Подземна експлоатација мин. сир., РГГФ Тузла - Рудници Тузла, Кладањ, Ђурђевик , Бановићи

08) Теренска настава из геолошког картирања ФГ2017

08) Теренска настава из структурне геологије - Копаоник 2017

09)Теренска настава студената четврте године Рударског одсека, Међународна студентска конференција ШВОК и посета руднику магнезита Јелшава

10) Млади стручњаци на коповима

10) Посета студената Шумарског факултета руднику Црвени брег

11) Сајам енергетике 2016

11) Студенти 3. године Студијског програма Инжењерство нафте и гаса у посети Рафинерији нафте Панчево, 29.05.2015. године

11) Теренска настава Велење 2016

11) Теренска настава из геолошког картирања 2016

11) Теренска настава из структурне геологије 2016

11) Теренска настава студената 4. године Студијског модила Површинска експлоатација ЛМС, 15.5.2015., Аранђеловац

11) Теренска настава студената 4. године, Рударско инжењерство, Површинска експлоатација лежишта минералних сировина Поље Д, Поље Б - РБ Колубара, Шумадијагранит

11) Теренска настава студената 4. године, Рударско инжењерство, Површинска експлоатација лежишта минералних сировина, Међународни Сајам технике и техничких достигнућа, Београд

11) Теренска настава студената 4. године, модул Површинска експлоатација, Костолац, Бор 25-27.05.2015

11) Теренска настава студената 4. године, модул Површинска експлоатација, Подбукови, Мрчићи, Косјерић, 22. 05. 2015

12) Збирка департмана за историјску и динамичку геологију и палеонтологију РГФ

29 ИАС скуп о седиментологији

Четврти регионални конгрес студената Геотехнолошких факултета - Георекс

Дан факултета 2010

Дан факултета 2012

Дан факултета 2014

Дипломци РГФ-а на сајму енергетике

Додела награде Зорану Берисављевићу за најбољи дипломски рад

Георекс

Георударијада

Изложба - Заштита животне средине

Наставници и студенти 4. године РО РГФ на теренској настави у руднику Бановићи у БиХ

Откривање бисте Милутина Миланковића у холу РГФ-а

Промоција књига 2009

Први светски рударски скуп студената подземне експлоатације, Краков 2013

РГФ на сајму образовања у Чачку

РГФ на сајму образовања у Лазаревцу

Рудник Црвени Брег

Сајам факултета на општини Чукарица

Сајам образовања - Путокази у Новом Саду 2010

Сајам образовања Звонце 2013

Школски рудник

Теренска настава из геолошког картирања Фрушка гора мај-јун 2014

Теренска настава студената - Нафтно-гасно поље Мокрин и гасно сабирна станица Мокрин Југ

Теренска настава студената - Обилазак алатне службе у Зрењанину, службе за ремонт алата који се користе током израде бушотина

Теренска настава студената - Обилазак производних бушотина, сабирне станице и система за аутоматско управљање на нафтном пољу Турија - Север

Теренска настава студената 3. и 4. године студијских програма РИ и ЗЗС - 22 март 2013 - Посета Сајма камена СТОНЕЕКСПО 05 у Крагујевцу и површинског копа у Баточини

Теренска настава студената Геотехнике

Теренска настава студената Рударског одсека

Теренска настава студената Структурне геологије на Старој планини - јун 2013. године

Теренска настава студената четврте године Модула за површинску експлоатацију - посета ПК Тамнава - Западно поље

Теренска настава студената четврте године Рударског инзењерства - ВЕЛЕЊЕ И ЉУБЉАНА 2012

Теренска настава студената четврте године студијског програма Рударско инжењерство - Сајам грађевинарства

Теренска настава студената геологије - Рајац 2012

Теренска настава студената студијских програма -РИ и ИЗЗХС 16 март 2012 - Посета Сајма камена СТОНЕЕXПО 04 у Крагујевцу и површинског копа доломита у Баточини

Теренска настава студената треће и четврте године Рударског одсека у Бору 27 - 28 мај 2010

Теренска настава студената треће и четврте године студијског програма - Посета Сајма СТОНЕЕXПО 03 у Крагујевцу и површинског копа грађевинско-техничког камена код Баточине

Теренска настава студентата 4. године СП Рударско инжењерство, Модул за Површинску експлоатацију, Костолац 2014

Врдник 2010