Naučni projekti finansirani od strane ranijeg Ministarstva za nauku, tehnologiju i životnu sredinu i brojnih resornih ministarstava:
 1. Vodni mineralni resursi litosfere Srbije
 2. Hidrogeološka istraživanja litosfere Srbije
 3. Koincidencija velikih voda Dunava i njegovih glavnih pritoka
 4. Stanje, potencijali i mogućnosti korišćenja resursa podzemnih voda na teritoriji Republike Srbije
 5. Istraživanje, ocena održivosti i integralnog korišćenja hidrogeoloških resursa: ekološki, ekonomski i energetski značaj za održivi razvoj Srbije
 6. Vodosnabdevanje stanovništva Srbije izradom podzemnih karstnih akumulacija
 7. Istraživanje, ocena i značaj podzemnih vodnih resursa u konceptu održivog razvoja
 8. Bilans i monitoring podzemnih voda Srbije
 9. Projekat SUDEHSTRA
 10. Projekat EUREKA: HPH pump
 11. Istraživanje, ocena i znacaj podzemnih vodnih resursa u konceptu održivog razvoja  
 12. Optimizacija energetskog iskorišćavanja subgeotermalnih vodnih resursa
 13. Potencijal i podloge za održivo korišćenje podzemnih voda