Linkovi do drugih WEB prezentacija vezanih za hidrogeološku struku:

 

1. Srpsko Geološko Društvo (http://www.sgd.rs/)

2. International Association of Hydrogeologist (http://www.iah.org)

3. Savez inženjera i tehničara Srbije (www.sits.org.rs/)

4. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (http://www.mprrpp.gov.rs/)

5. Ministarstvo Energetike, razvoja i zaštite životne sredine (http://www.merz.gov.rs/)

6. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (http://www.minpolj.gov.rs/)

7. Ministarstvo zdravlja (http://www.zdravlje.gov.rs/)

8. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine (http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/)

9. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/)

10. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (http://www.psp.vojvodina.gov.rs)

11. Republički hidrometeorološki zavod (http://www.hidmet.gov.rs)