Od osnivanja Departmana štampano je 26 udžbenika i praktikuma, i 30 monografija kao pomoćne udžbeničke literature. U finansiranju ove aktivnosti u najvećem obimu korišćena su sredstva iz saradnje sa privredom, zatim sredstva dobijena od Univerziteta za izdavačku delatnost, sredstva društvenih fondova, sponzorstva radnih organizacija širom Srbije i jednim delom sredstva od prodatih publikacija i dr.


Udžbenici u izdanju Departmana za hidrogeologiju Rudarsko-Geološkog fakulteta
:

 1. Filipović B., 1978: Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja
 2. Filipović B, 1981: Metodika hidrogeoloških istraživanja
 3. Filipović B., Vujasinović S., 1982: Zaštita podzemnih voda
 4. Dimitrijević N., 1988 : Hidrohemija
 5. Dimitrijević N., PapićP., 1989: Metode hemijskih analiza prirodnih voda i hidrohemijskih istraživanja-praktikum
 6. Vujasinović S., 1989: Zagađenje i zaštita podzemnih voda-praktikum
 7. Stevanović Z., 1990: Uvod u naučno-istraživački rad
 8. Lazić M., 1993: Istražno bušenje u hidrogeologiji
 9. Pušić M, 1994: Hidraulika podzemnih voda
 10. Pušić M., 1996: Dinamika podzemnih voda
 11. Tomić V., 1997: Hidrogeološko kartiranje
 12. Dragišić V, 1997: Opšta hidrogeologija
 13. Prohaska S., Petković T., Ristić V., 2001.: Praktikum iz hidrologije
 14. Prohaska S., Ristić V., 2002: Hidrologija kroz teoriju i praksu
 15. Prohaska S., 2003.: Hidrologija I deo
 16. Lazić M., 2004: Metode razrade i regeneracije bunara
 17. Filipović B, Krunić O. Lazić M. 2005:Regionalna hidrgogeologija Srbije
 18. Dragišić V, 2005: Hidrogeologija ležišta mineralnih sirovina
 19. Filipović B., O. Krunić, 2006: Mineralne vode
 20. Milivojević M., 2009: Geotermologija i geotermalna energija
 21. Vujasinović S., Matić I., 2009: Hidrogeoekologija
 22. Dokmanović P., 2010: Inženjerska hidrogeologijia
 23. Milenić D., 2010: Projektovanje u hidrogeologiji
 24. Stevanović Z., 2011: Menadžment podzemnih vodnih resursa
 25. Krunić O., 2012: Mineralne vode
 26. Pušić M., 2012: Hidraulika podzemnih voda
 27. Pušić M., 2012: Hidraulika bunara
 28. Dragišić V., Živanović V., 2014: Opšta hidrogeologija, II izdanje


Monografije i zbornici radova u izdanju Departmana za hidrogeologiju Rudarsko-Geološkog fakulteta

 1. Stevanović Z., 1991: Hidrogeologija karsta Karpato-balkanida Istočne Srbije i mogućnost vodosnabdevanja
 2. Dragišić V., 1992: Hidrogeologija ležišta bakra Istočne Srbije
 3. Lazić M., 1992: Hidrogeologija Mačve i Pocerine sa aspekta melioracije u poljoprivredi
 4. Vuković M, Pušić M., 1992: Soil Stability And Deformation Due To Seepage, Water Resources Publications, Littleton, Colorado, USA
 5. Filipović B., Lazić M., Sretenović B., Jovanović S., 1993: Geofizički karotaž u hidrogeološkim istraživanjima, prevod monografije sa engleskog jezika (naslov originala: H. Repsold “Well logging in groundwater development”
 6. Stevanović Z., Filipović B., 1994: Ground waters in carbonate rocks  of the Carpathian – Balkan mountain range
 7. Vujić S., Milivojcević M., Vujasinović S., Dangić A., Filipović B., Igrutinović D., Matić I., Stanković R., 1995: Matematičko modeliranje transporta zagađenja podzemnih voda iz deponije pepela i šljake u otkopane prostore površinskih kopova
 8. Vujasinović S., Matić I., 1995: Ekscesna zagađenja podzemnih voda derivatima nafte u Srbiji
 9. Stevanović Z., 1995: Vodni mineralni resursi litosfere Srbije
 10. Lazić M., i dr. 1996: 25 godina Instituta za hidrogeologiju 1971-1996
 11. Hrković K., Lazić M., 1996: Usmereno bušenje pri istraživanju ležišta čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda
 12. Stevanović Z., 1997: 100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji
 13. Pušić M., Polomčić D., 1997: Step-test (opitno crpenje iz bunara), koncepcija, realizacija, interpretacija
 14. Prohaska S., sa Simić R., Petković S., Dimitrijević S., 1999: Regulacija i izmeštanje rečnih tokova u sistemima odvodnjavanja površinskih kopova
 15. Vujasinović S., Matić I., Ložajić A., 1999: Hidrogeološka problematika zagađivanja i zaštite beogradskog izvorišta
 16. Stevanović Z., Polomčić D., 2000: Hidrogeološka istraživanja litosfere Srbije
 17. D. Polomčić., 2001: Hidrodinamička istraživanja, otvaranje i upravljanje izvorištima izdanskih voda u intergranularnoj poroznoj sredini
 18. Prohaska S., Petković T., Ristić V., 2001.: Praktikum iz hidrologije, Drugo dopunjene izdanje
 19. I. Matić, S. Vujasinović, Dangić A.., 2002: Zagadenost Dunava, nanosa i priobalnih podzemnih voda kao posledica uspora Ðerdapske akumulacije
 20. Prohaska S., Ristić V., 2002.: Hidrologija kroz teoriju i praksu, Drugo prošireno izdanje
 21. Stevanović Z., Lurkiewicz A., 2004: Hydrogeology of Northern Iraq, Vol. 2: General hydrogeology and aquifer systems
 22. Lazić M., 2005:Izrada bezfilterskih bunara
 23. Krešić N., Vujasinović S., Matić I., 2006: Remedijacija podzemnih voda i geosredine
 24. Dragišić V., Polomčić D., 2009: Hidrogeološki rečnik
 25. Kresić N., Stevanović Z., 2010: Groundwater hydrology of springs: Theory, Management, and Sustainability
 26. Stevanović Z., 2010: Regulacija karstne izdani u okviru regionalnog vodoprivrednog sistema „Bogovina“ (Management of karstic aquifer of regional water system „Bogovina“ (Eastern Serbia)
 27. Polomčić D., Ristić-Vakanjac V, 2011: 40 godina Departmana za hidrogeologiju
 28. Stevanović Z., Milenić D., Ristić-Vakanjac V., Polomčić D., Jemcov I. 2012: Zbornik radova XIV Srpskog hidrogeološkog simpozijuma sa međunarodnim učešćem
 29. Stevanović Z., Ristić-Vakanjać, V., Milanović S., 2012: Climate changes and water supply
 30. Rakijaš M., Matić I., 2013: Hidrogeološka problematika zatvaranja postojećih i izgradnje novih komunalnih deponija u Srbiji