Српски | EnglishАктуелности

Награда „Јован Жујовић“
[28.01.2016]

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, расписује конкурс за доделу награде из Фонда "Јован Жујовић" за 2015. годину.

Награда се додељује аутору или групи аутора старости до 50 година за рад из области регионалне геологије и палеонтологије.

Пријаве се подносе до 01.03.2016. године, на адресу: Рударско-геолошки факултет - Департман за регионалну геологију и Департман за палеонтологију (за конкурс Фонда „Јован Жујовић”), 11000 Београд, Каменичка. 6


Награда “Бранислав Миловановић”
[28.01.2016]

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, расписује конкурс за доделу награде из Фонда "Бранислав Миловановић" за 2015. годину.

Награда се додељује:
1) за најбољи научни рад из области геологије публикован у претходној години;
2) за најбољи научни рад из области рударства публикован у претходној години;
3) најбољем студенту са Геолошког или Рударског одсека

Пријаве се подносе до 01.03.2016. године на адресу: Рударско-геолошки факултет, Департман за економску геологију (за конкурс Фонда “Бранислав Миловановић”), 11000 Београд, Ђушина 7.

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons

Награда „Милан Милићевић, инжењер геологије“
[28.01.2016]

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, расписује конкурс за доделу награде из Фонда "Милан Милићевић, инжењер геологије" за 2015. годину.

Награда се додељује младом научнику из области геологије старости до 35 година за рад објављен у 2015. години.

Пријаве се подносе најкасније до 01.03.2016. године на адресу: Рударско-геолошки факултет, Катедра за динамичку геологију, (за конкурс Фонда “Милан Милићевић, инжењер геологије”) 11000 Београд, Ђушина 7.


Конкурс за доделу "Награде Веселина Лучића"
[18.01.2016]

Конкурс за доделу "Награде Веселина Лучића" за најбоље књижевно остварење и за најбоље научно остварење објављено у 2015. години

walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons

Конкурс Националног нафтног комитета Србије за радове студената и младих истраживача
[28.12.2015]
Национални нафтни комитет Србије објавио је позив за радове студената и младих истраживача до 35 година на тему “Перспективе нафтне индустрије и будућност енергетских мешавина”. Три најбоља рада биће презентирана на експертској радионици Светског нафтног форума, која ће се одржати у Београду, 16. јуна 2016. године.

Конкурс за доделу стипендија из средстава Задужбине Љубице М. Здравковић
[25.12.2015]

Оглашавање решења о дисциплинској одговорности студента Драгосавац Димитрија
[23.12.2015]

Решење о дисциплинској одговорности студента Драгосавац Димитрија можете погледати у прилогу.

Упис 2015/2016
University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology University of Belgrade Faculty of Mining and Geology
Microsoft Software Developer Network Academic Alliance
Microsoft Office 365
Eduroam
Moodle
Спортска секција Савеза студената
ResyLab

Пројекти

BAEKTEL

HERON

Ceepus